Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den minister, waar zij opnieuw haar naam hoorde noemen.

Tegenover haar stond baron de Breteuil, oudachtig man in het luxueuse ministergewaad, het geslepen gezicht bleek onder-de zwaar bepoederde pruik. Henriëtte maakte hare révérence en toen zij opzag naar den minister ontwaarde zij in zijn oogen de verrassing, die zij in meer oogen had gelezen van wie haar voor 't eerst ontmoette. Blijkbaar had ook de minister zich een gansch andere voorstelling van haai; gemaakt.

Zijn buiging was hoffelijk en het gebaar waarmede hij zijn bezoekster een zetel aanwees, borg iets als vriendelijkheid.

Henriëtte Amélie zette zich op den aangeboden stoel en begon het doel van haar bezoek voor te dragen.

„Mijn verzoek aan u betreft mijn vriend.den comte de Mirabeau, die, zooals u bekend zal zijn, in Londen verblijf houdt, doch gaarne naar Frankrijk zou terugkeeren."

Zij zweeg een oogenblik.

Baron de Breteuil trok zijn wenkbrauwen op.

Sluiten