Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in mij het gevoel of ik iets moest doen om u te helpen."

„Ik zeide u reeds, waarmede u mij kunt helpen."

De Breteuil schudde het hoofd.

„Ik bedoel, u persoonlijk helpen." Hij wachtte een oogenblik, ging toen vriendelijk-welwillend voort: „U bent nog heel jong Madame, daardoor ziet u mogelijk niet, in welke gevaren u zich begeven heeft, door uw leven te binden aan dat van den comte de Mirabeau, die tenminste in liefdeskwesties bewezen heeft..." Hij stokte :

Henriëtte opende plotseling hare oogen wijd als wilde zij den ander beduiden niet verder te gaan.

„Vergeef mij, ik wilde u niet kwetsen," ging de Breteuil verontschuldigend voort. „Maar het doet mij pijnlijk aan, te denken dat u met uw jeugd, met uw bekoorlijkheid ..."

Henriëtte rees haastig op van haar stoel.

„Excellentie, ik zou gaarne bij de reden van mijn bezoek blijven," sprak zij ietwat kortaf.

„Daar komen wij terstond op terug," ant-v woordde de Breteuil kalm. „Maar eerst zou ik

Sluiten