Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u in overweging willen geven, terug tekeeren in het klooster, dat u verlaten heeft. Of wanneer u in een ander wilt, ben ik gaarne bereid u behulpzaam te zijn. Ik zal zorgen, dat u in een aangename omgeving komt, waar u als protestante in geen enkel opzicht moeite wordt gegeven."

Henriëtte ging opnieuw zitten.

„Excellentie," sprak zij vriendelijk, „ik waardeer uw goede bedoeüng, want ik begrijp, dat u meent mij met uw voorstel waarlijk van dienst te zijn. Het komt u vreemd voor, dat ik naast den comte de Mirabeau wil leven, terwijl ik weet, hoe zijn verleden geweest is. Want van dat verleden weet ik alles, dat wil zeggen, meer dan wat men er in het algemeen van vertelt. Toen ik mijn bestaan verbond aan het zijne, heb ik besloten, dat het voor goed en voor alle omstandigheden zou zijn en van dit besluit kan geen welwillende raadgeving noch iets anders mij terugbréngen." De Breteuil zweeg een oogenblik en in zijn brein werd de overweging geboren, dat de man die een vrouw'als Madame de Néhra tot zulk een besluit kon bren-

Sluiten