Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij begon een brief aan de Mirabeau, waarin zij verslag gaf van haar bezoek aan baron de Breteuil, zonder echter te spreken van den raad, die de minister haar persoonlijk had gegeven.

Toen de onrust en spanning hare vingers deden beven, begon zij al loopend door de kamer, twee brieven over te lezen, haar in Parijs in handen gekomen.

Bij haar aankomst een week tevoren had zij Thérèse, die terstond weder haar betrekking had ingenomen, naar het klooster der Dames Anglaises gezonden, met het verzoek, brieven, die mogelijk voor haar aangekomen waren, te mogen ontvangen. ÉSl

Er waren twee brieven uit Holland, één van hare tante, in December geschreven, en één van haar neef, meldend, dat zijn moeder den twintigsten Januari overleden was.

In beide brieven werd groote bevreemding uitgesproken over Henriëtte's voortdurend stilzwijgen. Na haar reis in Holland had zij niet dan één enkele maal geschreven, ter vermelding van haar goede aankomst in Parijs; het was een kort briefje geweest, zonder eenige bijzonderheid, noch een

Sluiten