Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij ontving haar met dezelfde vriendelijkheid,' waarmede hij haar dien morgen had doen heengaan.

„Ik heb u goede tijding te brengen, Madame," sprak hij en poosde een paar seconden om zich te -verlustigen in de vreugde, die Henriëtte's trekken overzonde en hare oogen deed opglanzen.

„Zijne Majesteit is bereid de lettre de cachet tegen den comte de Mirabeau in te trekken en ik mag u dit vrijgeleide voor uw vriend ter hand stellen."

En terwijl hij haar het papier overreikte, voegde hij er bij: „mij dunkt, zoolang wij den comte onder uwe hoede weten, mogen wij rekenen, dat hij zijn vrijheid niet misbruiken zal."

Henriëtte dankte ontroerd en eerst bij het naar buiten gaan, voelde zij in hoe hevige spanning zij geleefd had over den afloop.

Vanuit hare blijde ontroering schreef zij aan de Mirabeau, woorden vol vreugde en een aansporing om nu spoedig naar Parijs te komen.

Het antwoord kwam enkele dagen later als

Sluiten