Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lusteloosheid zelf tot een nieuwe kwelling. Zoo werden duizenden binnen de muren van hunne paleizen en hotels gekweld door het verschrikkelijke spook, terwijl daarbuiten millioenen zwoegden in de ellende van honger en armoede en met hunkerende oogen bedelden om een uur van vrijheid, dat geen honger beteekende.

De wrok die de vicomtesse tegen Henriëtte Amélie gekoesterd had sinds het oogenblik, waarin de Mirabeau te kennen had gegeven, hoe de gast hem sterker boeide dan de gastvrouw, was tot haat gegroeid nadat zij vernomen had, dat Madame de Néhra in de Mirabeau's huis woonde en zich openlijk met hem vertoonde; en die baat was het eenige, dat aan Madame de Priaville afleiding gaf voor de plagende levensverveling.

Wanneer in haar bijzijn over den comte de Mirabeau en zijn nieuwe geliefde, met wie hij naar Engeland was vertrokken, werd gesproken, maakte de vicomtesse kwijnend klagelijke geluiden en sprak in vage aanduidingen van Madame de Néhra als van een intrigante, die zeker

Jet-Lie. II. 12

Sluiten