Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de uren, met de Mirabeau doorgebracht, huiver-angstige herinneringen bewaard, die haar vaak in slapelooze nachten kwamen kwellen als wellustig verlangen; wanneer ook in hem die herinneringen opkwamen, moest hij er zich door teruggetrokken voelen, meende zij. En dan zou tóch de vroeger verwachte catastrofe over haar leven losbreken, catastrofe, waarin nu ook Henriëtte Amélie betrokken zou zijn.

Terwijl de lente overging in de warmte van den zomer wachtte de vicomtesse op een intiemer samenkomen met de Mirabeau, dan een enkele toevallige ontmoeting op de boulevard, waarbij hij haar zijn hoffelijken groet had gebracht.

Doch de Mirabeau vertoonde zich overigens nergens in het openbaar; men vertelde, dat hij hard werkte en geheime besprekingen voerde met personen van invloed bij de regeering; zijn naam werd overal en telkens weer genoemd; nu eens als de schrijver van een essay over het despotisme of een brochure waarin hij den hopeloozen finantiëelen toe-

Sluiten