Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór het diner enkele inkoopen te doen in de halles, die nu prijkten met overvloed van heerlijk fruit.

Eer Legrain het briefje overreikte aan zijn meester, snoof hij er den geur van op en ironiseerde: „Een geur, die mij aan iets herinnert."

De Mirabeau glimlachte.

„Schelm 1 Jij hebt je geheugen ook niet tevergeefs."-

„Gelukkig niet. En daarom raad ik u aan: lees dezen brief niet."

De dienaar sprak op een toon van vermakelijken ernst, die de Mirabeau deed lachen.

Hij richtte zich op en gebood :

„Geef hier den brief."

Een paar seconden rustten zijn oogen op het adres.

„Van de vicomtesse de Priaville ?" informeerde hij. : Legrain knikte.

„Had ik geen gelijk monseigneur met mijn raad?" vroeg hij oolijk.

De Mirabeau's gezicht verstrakte.

Sluiten