Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genot vond; steeds vond hij haar gereed eiken wensch van hem te raden of te voorkomen en in zijn hart groeide de bewondering en de liefde voor haar tot het besef, dat zij hem onmisbaar was geworden.

Alleen haar gebrek aan passie voelde hij als een gemis, in hare liefdesovergave school altijd iets van terughouding of schuwheid, die dikwijls koelhèid geleek : op sommige tijden maakte die terughouding zijn begeerte warmer, voelde bij haar als iets bijzonders dat zijn bewondering waard was, doch op andere oogenblikken voelde hij zich er door teleurgesteld en te kort gedaan en schoot een jaloersche gedachte in hem op, als zou Henriëtte eenmaal aan een ander geven, wat zij hem onthield.

De laatste dagen had hij zich onrustig gevoeld; zijn werk over de Finantiën van het rijk, dat hem veel inspanning had gekost, was geëindigd en als reactie na den stoeren arbeid stond in hem de behoefte op naar genieten, naar uitleven der begeerten van zijn zinnen.

Henriëtte was hem tegemoet gekomen met

Sluiten