Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare lieve teedere overgave, die toch het heftige van zijn begeerte onbevredigd liet. Laat in den nacht, terwijl zij nog sliep, was hij opgestaan en aan zijn schrijftafel gaan studeeren, als kon hij daarmee wat onrustig was in hem tot kalmte brengen.

Nu, schijnbaar rustend na den afmattenden nacht, bleef hem een onrustig verlangen kwellen, hetzelfde verlangen naar wild zich uitleven, dat hij in vroeger jaren steeds gevolgd was zonder verzet.

Toen Henriëtte in zijn leven kwam, was heet het hevig verlangen van zijne zinnen uitgegaan naar haar, terwijl tevens zijn hardhaar in teederheid begeerde, en haar overgave had voor 't eerst heel zijn wezen bevredigd.

Later, toen hij allengs besefte, toch iets in haar te missen, en de oude verlangens met hun haken en dringen in hem opstonden, had hij terwille van Henriëtte Amélie voor 't eerst van zijn leven die verlangens bedwongen en zich afgewend van vrouwen, bij wie hij vroeger zonder bedenken een vluchtig liefdesavontuur gezocht zou hebben.

Sluiten