Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jet-Lie moest het briefje lezen en er haar oordeel over zeggen.

Doch toen hij haar tred hoorde naderen op het portaal, sloot hij den brief haastig in zijn portefeuille en repte er geen woord van.

Hij wist, dat Henriƫtte er niet aan zou denken hem terug te houden, wanneer hij de vicomtesse wenschte te bezoeken, doch haar sanctie zou aan het bezoek een ander karakter geven dan wanneer hij buiten haar medeweten ging. En wanneer hij, naar hij in zichzelf onbewust vreesde, toegaf aan verdere wenschen der vicomtesse, zou Henriƫtte's weten van zijn eerste bezoek iets ernstigs, als misbruik van vertrouwen geven aan wat anders hoogstens een vluchtig avontuurtje kon worden zonder beteekenis of zonder gevolgen voor hemzelf of voor Jet-Lie. Want iets wezenlijks van hemzelf zou hij nimmer aan de vicomtesse geven.

Denzelfden avond liet hij zich aandienen in het hotel der Priaville's.

De vicomtesse ontving hem alleen, in haar boudoir, dat door verandering van wandbe-

Sluiten