Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dankbaarheid ?" herhaalde de Mirabeau verbaasd.

De vicomtesse bewoog haar waaier een oogenblik heen en weer voor haar gezicht; toen, met neergeslagen oogen, en terzijde gebogen hoofd hernam zij zacht:

„Ik meen aanspraak op uw dankbaarheid te mogen maken. Heeft u niet door mij een vriendin gevonden, die u blijkbaar meer waard is dan vroegere genegenheden?"

Een paar seconden blikte de Mirabeau de vicomtesse onderzoekend aan. Toen, warm, antwoordde hij: „Madame de Néhra is inderdaad voor mij een gezellin, wier waarde ik nooit genoeg op prijs zal kunnen stellen: zij heeft mij behouden op een oogenblik toen ik alles om mij voelde wegzinken."

De vicomtesse boog zich naar hem toe.

„Omdat de comte de Mirabeau zich door haar wilde laten behouden," fluisterde zij. „Ook andere handen werden hem toegestoken. Maar die zag hij voorbij of liet ze los, waar hij ze reeds gegrepen had."

En weder op gewonen conversatietoon :

Sluiten