Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Merkwaardig, zooals het uiterlijk van die blonde vrouwen bedriegt."

„Wat bedoelt u ?" vroeg de Mirabeau heftig.

Doch de vicomtesse behield haar kwijnendvagen glimlach.

„Niets beleedigends," verzekerde zij. „Ik bedoel alleen, dat die blonde vrouwen haar passie zooveel beter weten te verbergen dan wij. Ik had Madame de Néhra gehouden voor een vrouw van een koele gereserveerde natuur; doch het feit, dat zij u heeft weten te boeien, en nog boeit, wederspreekt die meening."

De Mirabeau beet zich op de lippen.

„Wie zegt, dat ik alleen naar passie zoek?" vroeg hij ietwat wrevelig.

De vicomtesse raakte zijn arm aan met haar waaier.

„Mon ami, wij hebben gezamenlijke herinneringen. Wanneer het u behaagt, die op te rakelen... of is dat alles vergeten ?"

„Ik vergeet nooit iets, verzekerde ik u al," stootte de Mirabeau uit,

Zijn onrustige blik dwaalde door het vertrek, werd toen gevangen door de oogen der

Sluiten