Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie hij in aanraking was gekomen om dan plotseling om te slaan in een zwijgzaamheid en een volkomen zich verdiepen in het werk, dat hij onder handen had en waarbij tijd noch uur voor hem bestonden.

De onrust der laatste weken echter scheen hem geregeld werken te beletten en hem op te jagen uit Henriƫtte's bijzijn ; met verwondering merkte zij op, hoe hij soms bij een onverwachte vraag als Ontstelde, de oogen afwendde en een antwoord gaf, dat niet paste op de vraag.

Een kleine vriendelijkheid van haar, zooals ze hem er dagelijks honderden bewees, kon hem bij oogenblikken aanleiding geven, zich uit te putten in woorden van dank, die Henriƫtte pijnlijk aandeden; en in de teederheid, waarmede hij haar hand nam of haar voorhoofd kuste, school iets als verlegenheid of de vrees dat zij hem zou terugwijzen.

Toen zij dit voor 't eerst opmerkte, zag zij er een ietwat onbeholpen uiting in van kieschheid, een tegemoetkoming aan de onwillekeurige reserve waarmede zij zijn hartstochtelijke lief-

Sluiten