Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

desuitingen placht te beantwoorden; later had zij zich herinnerd met hoe schoon gebaar van volkomen beheersching hij in den allereersten tijd van hun samenzijn hare schuchterheid had beantwoord en tegelijk begrepen, dat zijn vreemd verlegen doen van den laatsten tijd een andere oorzaak moest gehad hebben.

Zij had zich afgevraagd of de oorzaak bij haarzelve kon liggen, of zij tekortschoot in toewijding en was nog meer dan te voren aan zijne wenschen tegemoetgekomen.

Den vorigen avond had hij plotseling met een heftig gebaar zich van haar afgewend en heftig uitgestooten :

„Ik ben je niet waard Jet-Lie, je lieve zorgen niet en je innigheid niet en al dat mooie van je wezen, dat je mij geeft. Ik ben een ellendeling !"

Eer zij een antwoord vinden kon, was hij heengegaan en eerst laat in den nacht teruggekeerd.

Henriëtte had hem op zijn kamer, die naast de hare lag, hooren komen en op norschen toon een paar woorden spreken tot Legrain.

Jet-Lie II. 13

Sluiten