Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij had geen geluid gegeven, intuïtief beseffend, dat dit hem hinderen zou. En terstond daarop had zij zich over dat besef verwonderd £ vroeger zou hij niet kunnen gaan slapen, zonder haar nachtgroet.

Vroeger ? het was nauwelijks enkele weken geleden. Welke verandering kon er in of met hem gebeurd zijn in dien korten tijd ? Een verandering, die hem niet gelukkig maakte en waarvan zij daarom de oorzaak moest trachten te ontdekken en weg te nemen.

Met deze gedachte was Henriëtte ingeslapen en nu, bij het ontwaken, lag dezelfde gedachte weder terstond open in haar, als had zij haar in den korten slaap geen oogenblik losgelaten.

Een vrouw... kon een andere vrouw de oorzaak zijn?

Voor het eerst schoot het denkbeeld van deze mogelijkheid duidelijk onderscheidbaar in Henriëtte op, doch tevens wist zij, dat het vaag, reeds lang in haar brein geweest moest zijn.

Een vrouw, die haar vriend tot zich had gelokt en hem aftrok van haat. Of trachtte af te

Sluiten