Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken. Want in waarheid onverbrekelijk was de band, die hen bond: immers geweven uit de allerdiepste genegenheden, waaraan niemand raken kon.

Wanneer hij dat slechts bedacht, zou hij sterk zijn tegen de verlokking, of waar hij toegegeven had, de kracht vinden om zich los te maken. Misschien was hij zwak geweest, vandaar zijn droefheid, en zijn angst haar verdriet te doen.

Henriëtte Amélie vouwde de handen achter haar hoofd: zij dacht niet aan de beleediging, die de Mirabeau haar mogelijk had aangedaan, doch alleen aan het verdriet, dat hij zelf ondervond door zijn zwakheid. En hoe zij hem er toe zou brengen, haar die zwakheid te be-kennen, om zóó met haar hulp vrij te kunnen worden.

De gedachte aan een andere vrouw, straks nog nieuw en vreemd, groeide in een oogenblik tot zekerheid: elke uiting van haar vriend, heel zijn gedrag van den laatsten tijd steunde die zekerheid, nu zij ze eenmaal in dit licht bezag. En toen zij in den laten morgen de Mirabeau

Sluiten