Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide zij. „Als je thuiskomt, wek mij dan."

Hij zag haar een oogenblik aan, wendde toen snel de oogen af.

„Goed" zei hij kortaf en ging heen zonder verderen groet.

Henriëtte stond een oogenblik roerloos in de ruimte der kamer.

Een angstig vermoeden reeds in haar, dat de Mirabeau haar op een of andere wijze had belogen omtrent zijn samenkomst met de Calonne.

Zij vouwde de handen over de borst en boog het hoofd.

Een leugen tusschen hen beiden... dat deed pijn. Dat mocht niet.

Zij hief haar hoofd op en klemde de lippen vast opeen. En besloot dat de leugen geen dag langer zou bestaan.

Sluiten