Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af. „Wanneer u vergelijken gaat met Dante ..."

„Dat is mijn bedoeling niet. Ik meende alleen te begrijpen, dat die sonnetten uw tijd in beslag genomen hebben."

„Ja," gaf Préveux toe. „Zij kostten mij veel inspanning."

Over zijn gezicht gleed zóó droeve trek, dat Henriëtte onwillekeurig vroeg: „Monsieur Préveux, heeft u verdriet ?"

Hij schudde het hoofd.

„Ik heb 't recht niet op mijn verdriet," antwoordde hij somber. „Het leven is wreed."

„Daarover hebben de menschen zich ten allen tijde beklaagd."

„U heeft gelijk Madame. Mijn klacht is niet origineel. En past daarenboven niet in onzen tijd. Maar is het onze schuld, wanneer onze gevoelens anachronismen vertoonen ?"

„Die mogelijk atavismen zijn," vulde Henriëtte aan, de bitterheid van zijn toon negeerend. En bang indringerig te schijnen, wanneer zij verder vorschte naar de oorzaak van zijn leed, vroeg zij: „Kwam u ons de sonnetten voorlezen? Wij zijn zoo gewend, uw werk

Sluiten