Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren en te begrijpen, vroeg verklaring van wat haar duister scheen en genoot toen zij de Mirabeau's heldere uitlegging mocht bewonderen.

Zóó zaten zij tot den morgen in de oude, volle vertrouwelijkheid.

Vier dagen later had de Mirabeau aan de geheime opdracht van minister Calonne voldaan: het werk over de Banque de Charles ging ter perse.

Hij had gearbeid in koortsige drift; nu hij zich vrij voelde van wat hem de laatste weken gedrukt had, nu hij Henriëtte weder in de oogen kon zien en vergeten mocht, dat hij zich voor haar te schamen had gehad, was heel zijn reusachtige werkkracht onbelemmerd opgestaan; in deze dagen en nachten voelde hij geen behoefte aan rust en ging alleen op Henriëtte's aandringen soms een paar uur liggen. Zij was opnieuw de trouwe genoote van zijn doorwaakte uren, de vriendelijk zorgende hand, die alles trachtte weg te ruimen, wat zijn kracht tot werken zou kunnen stremmen.

Toen het manuscript naar den drukker was

Sluiten