Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kig waren, zonder ons om de buitenwereld te bekommeren. Het was een heerlijkheid van rust en liefde.

Zullen wij die heerlijkheid waar maken Jet-Lie ?

Zullen wij naar het kasteel de Mirabeau trekken en er blijven zoo lang het ons behaagt? En er rust vinden en liefde?"

Henriëtte Amélie luisterde glimlachend en in hare oogen glansde verrassing en vreugd.

Uit beschrijvingen en uit verhalen van de Mirabeau zelf had zij zich een lichtende voor~ stelling gemaakt van het slot en het park in. het wehg-zonnige land van Provence. De gedachte, daar te zullen toeven, in de rijke kleurige natuur van het zuiden, tooverde voor haar geest een visioen van lichtende blijheid.

„Het zou een heerlijkhéid zijn," zeide zij droomerig.

„Wij zullen ze waar maken," herhaalde hij levendig. „Ik zal er genezen van mijn kwaal en er een verjongingskuur doormaken."

En levendig, begon hij terstond het plan in bijzonderheden te bespreken.

Sluiten