Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn vader, als hoofd der familie, moest toestemming geven, maar zou dit zeker doen. Hijzelf kon ongehinderd in het land terugkomen, nu dank zij de hulp van zijn oom de dringendste schulden betaald waren. De bevolking uit de streek was hem genegen, men sprak ervan hem bij de volgende verkiezing naar de Etats Généraux af te vaardigen. Doch hij zou eenvoudig landedelman willen zijn, sober en gelukkig leven met Jet-Lie en zorgen voor zijn land en zijn pachters. Hoe zou Jet-Lie genieten, wanneer zij, in haar draagstoel gezeten, den hoogen weg werd opgedragen, dien hij zelf vroeger had laten aanleggen, en waar elke bocht een nieuw verrassend vergezicht bood!

Henriëtte luisterde, al meer bekoord door het lichtende visioen, en een uur lang bespraken zij de mogelijkheid als twee kinderen hun vacantieplannen.

En terwijl zij in de eerstkomende dagenden herstelde verzorgde en met Préveux de drukproeven van zijn brochure corrigeerde, tintelde altijd in haar gedachte de mogelijkheid, dat zij met haar vriend naar Provence zou reizen en

Sluiten