Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mémoires te schrijven; dat is een heerlijke vulling voor den dag. Ik zal ze je ter lezing zenden."

Voor Henriëtte waren de brieven van het jonge frivole vrouwtje als een vriendelijke herinnering aan den tijd toen zij dagelijks met Marie Louise samen was in het klooster; in verlangen, eenige herinnering aan dien tijd levendig te houden, had zij Marie Louise teruggeschreven, een brief, waarin zij vele dier herinneringen ophaalde en weinig over het tegenwoordige schreef.

Van de andere pensionnaires of van de kloosterzusters vernam zij nooit meer iets; zoomin als van Suzanne of van hare familie in Holland; voor die allen was zij dood.

Nu schreef Marie Louise uit Aix, waar zij den zomer op haar landgoed doorbracht en de brief bevatte een opsomming van de mondaine genoegens, waarmede de voorname families de verveling, die hen ook op hunne buitenverblijven beloerde, trachtten te verdrijven.

„Verleden jaar was het hier om te sterven; nu spelen wij comedie op het terras en dat

Sluiten