Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comtesse je voor zulk een gansch andere persoonlijkheid houdt dat je in werkelijkheid bent. Ik heb trouwens niet gezegd, dat ik je kende; dat zou het gesprek ietwat pijnlijk gemaakt hebben."

Het portret, dat Marie Louise gaf van de comtesse de Mirabeau stemde overeen met de voorstelling, die Henriëtte zich van haar gemaakt had : de Mirabeau had maar weinig overdreven in zijn schildering. Dat was de vrouw, die in frivole toilet comediespeelde, terwijl haar kind tot stervens toe ziek lag; die dansen kon op een feest, den avond nadat het doodvonnis over haar man was uitgesproken en die in het begin van hun huwelijk pertinent geweigerd had, op de Mirabeau's herhaalde smeekingen, zijn gevangenschap op het kasteel d' If te deelen.

In Henriëtte's borst welde opnieuw het gevoel van teeder medelijden voor de Mirabeau, dat haar hart warm maakte voor hem en als oneindig in toewijding en overgave.

Met een glimlach ■ dacht zij er aan, hoe

Sluiten