Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gansch anders zijzelve van een verblijf in Provence zou genieten dan Marie Louise en haar gasten, zij voelde die wereld ver van zich af. En dichtbij, maar toch vaag als in een droom, het lokkend verschiet van een rustig zijn met haar vriend op het oude kasteel. Doch reeds vermoedde zij, dat het droom zou blijven.

Een week nadat het werk over de Banque de St. Charles ter perse was gegaan, verscheen het reeds.

De Mirabeau was hersteld — de zwakte, gevolg der aderlating telde hij niet — en leefde hevig mee in de uitwerking, door zijn brochure teweeggebracht.

De aandeelen van de bank daalden plotseling van achthonderd op vierhonderd livres; onder de speculanten a la hausse stak een storm op tegen de Mirabeau en ~ stiller — tegen Calonne, wiens invloed er achter werd vermoed.

De Mirabeau voelde zich er niet door gedeerd. Integendeel; zijn weerstand groeide tegen den storm in, die op hem losbeukte; in

Sluiten