Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuiging. Hij nam hare handen en hield ze tegen zijn wang. En zijn stem werd plotseling week en diep van ontroering:

„Ja, Jet-Lie, jij gelooft in mij."

„Dat doen anderen ook. Velen."

Hij wendde zich af, lag een oogenblik roerloos, begon toen weer driftig:

„Wat kan ik doen? Calonne openlijk aanvallen is onmogelijk."

„Waarom?" Je andere beschuldigers heb je ook aangevallen."

„Dat kon ik doen. Maar Calonne heb ik noodig. Niet omdat hij mij betaalt, maar omdat ik door hem met de regeering in betrekking sta."

„Dus ... diplomatie?"

Hij schouderschokte.

„Als je het zoo noemen wilt. Maar het kan niet anders."

En warmer: „Ik moét op een plaats komen in het licht, een plaats, waar mijn stem gehoord zal worden, beter dan in brochures en boeken !"■

„En moet de man, die je zóó gesmaad heeft, je daarbij helpen? Kun je dat aannemen van hem?" ^SaSi

Sluiten