Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstellingen der ijlende koortsen geen oogenblik verlaten had.

Nu, in haar opgeklaarde brein, scheen het, als had zij een tijdlang verkeerd in een onkerkelijk droombestaan, waarin de stroom van haar leven plotseling gestremd was, teruggedrongen binnen de muren van een ziekenvertrek. De stremming was pijnlijk geweest als «en beknelling omdat het bewustzijn bleef der smart.

In de stilte van de aansluipende schemering, waarin het houtvuur warmen lichtschijn begon uit te stralen, schoof de herinnering aan haar samenleven met de Mirabeau als een beeldenreeks haar voorbij.

Zij zag zich naast hem op zijn reizen naar Berlijn, waar hij een geheime missie van de Fransche regeering had te volvoeren; doorwaakte met hem de nachten van onvermoeid werken, leefde mee in zijn vreugde, nu hij op de plaats scheen te komen, waartoe hij bestemd was. Zij zag hem meer en meer door velen gewaardeerd, vereerd door het volk, dat in hem één zijner bevrijders begon te zien, met

Sluiten