Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerbied behandeld door den koning, die hem heimelijk haatte en vreesde, maar wist hem noodig te hebben. En achter dat bewogen leven in de openbaarheid het engere moeielijke alledagbestaan van voortdurenden geldnood, van driftuitbarstingen, die zij had te kalmeeren, van inzinkingen, waarin zij hem had op te beuren en vooruit te wijzen.

Zij kende hem in zijn grootheid en kracht: de sterke wil, die triomfeerde over tegenstand en over lichamelijke pijn of ongesteldheid; de vurige laaiende liefde voor de vrijheid, de heldere blik, waarmede hij ingewikkelde dingen in een oogenblik wist te omvatten en te overzien i de macht van het woord, die hem gegeven was als weinig anderen. En daarnaast de teederheid van zijn hart, de bijna kinderlijke begeerte naar kleine innige dingen. Doch ook zijne zwakheden kende ze: de drift, die om een nietig ding op kon laaien, woest en onbeheerscht; de overdrijving, die waar het woord hem diende als een slaaf, somtijds, als het hem ten voordeel kon zijn, tot onwaarheid voerde; de ijdelheid, die als de tegenkant van zijn besef van eigen-

Sluiten