Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde, hem vaak voerde tot misvattingen van de bedoelingen der menschen, met wie hij in aanraking kwam. En zijn grootste zwakheid: de toomeloosheid van zijn zinnelijke passie, waartegen hij in zichzelf geen wapen had. Henriëtte Amélie was hem wel héél noodig geweest. Ook waar hij meer dan- eens — gedreven door zijn bruisend temperament — den lust zijner zinnen had uitgeleefd bij andere vrouwen, had hij Henriëtte nimmer ook maar één oogenblik in gedachte losgelaten en zij had nimmer gevreesd, haar vriend te zullen verliezen.

Altijd weer kwam hij bij haar terug met een berouwvolle bekentenis van zijn zwakheid en de betuiging, hoe zij toch in waarheid de eenige vrouw was, die voor hem bestond.

En Henriëtte geloofde in de oprechtheid van die betuiging. Wijl haar genegenheid voor hem in wezen een innig-warme, diepe vriendschap was, kon zij hem die afdwalingen gemakkelijk vergeven, zoolang zij zijn^ volle genegenheid en zijn vertrouwen bezat; het was haar zelfs als vreesde zij het woeste uitleven van zijn harts-

Sluiten