Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seling bedorven. Wat haar teer enlfijn had toegeschenen als het dons op een perzik: haar verhouding tot de Mirabeau en Préveux beiden, was plotseling door een ruwe hand bewreven en geschonden. En dat de Mirabeau zulk een verdenking jegens haar bij zich had doen opkomen, of, wat waarschijnlijker was, zich door anderen had doen inblazen, voelde zij als een beleediging en als een bitteren smaad van haar toewijding.

In de volgende dagen, terwijl zij zich ziek voelde door koorts, behandelde zij de Mirabeau vriendelijk als gewoonlijk doch zonder de hartelijkheid, die zij anders schier in elk woord, in elk gebaar naar buiten bracht; hare oogen, vergroot en brandend door de koorts, vroegen hem een woord af van verontschuldiging of berouw, dat uitbleef.

Hij verwachtte van haar een verdedigingen toen zij die niet sprak, bleef in hem een mokkend wantrouwen steken, dat telkens naar buiten kwam.

Zelfs in haar ziekte had hij dat kwellende wantrouwen niet kunnen overwinnen.

Sluiten