Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegewijd geweest dan zij ? Of.... ontbrak er toch iets?

Zij sloot de oogen en klemde de lippen opéén.

Haar droom van liefde had zich niet verwezenlijkt. Niet, zooals zij 't vroeger verwacht had. Maar de droom was vergaan tot een vage herinnering; haar leven had zich vervuld; zij verlangde niet meer dan dit: zich toe te wijden aan den vriend, naar wien haar hart steeds inniger zich neigde. Maar hij moest in haar gelooven vast en onwrikbaar; zonder dat was zij machteloos. In een besef van zwakte liet zij hare armen slap neervallen naast haar lichaam; het boek gleed van haar schoot op den grond.

Een klopje op de deur deed haar het hoofd opheffen en: „binnen!" roepen.

Door de deur, slechts even geopend, schoof een kinderfiguurtje, frêle en bewegelijk, het kopje met de donkere krullen vooruitgestoken naar den hoek, waar Henriëtte Amélie lag.

„Mag Coco bij Maman Jet-Lie zitten?" vleide het hooge kinderstemmetje en vlugge voet-

Sluiten