Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gegeven; zelfs wanneer zij wist, dat hij voor het oogenblik van haar was weggedwaald, bracht zijn thuiskomen de hoop op nieuwe vertrouwelijkheid, waarin al het scheidende verdween. Nu was er dadelijk in hen beiden de pijnlijke gedachte aan wat nog onverzoend bleef.

Coco was opgesprongen en liep zijn pleegvader tegemoet met een blijden uitroep, doch toen de Mirabeau met de hand tot kalmte wenkte, bleef het kind gehoorzaam op een afstand. Henriëtte had hem geleerd, de stemmingen van „Monseigneur" te eerbiedien.

„Ga met monsieur Legrain mee, Coco," wees de Mirabeau en de jongen volgde gedwee den bediende, die heenging, na het vuur voorzien en de bougies aangestoken te hebben.

Toen eerst naderde de Mirabeau de sofa, boog zich over Henriëtte heen, kuste haar voorhoofd.

„Voel je je beter V informeerde hij en Henriëtte antwoordde: „Ja veel beter. Zelfs het spelen met Coco heeft mij niet vermoeid."

De Mirabeau liet zich neer op den stoel,

Sluiten