Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zag haar aan, bespeurde den smartelijken trek om haar mond en in hare oogen iets wat hem vrees leek. De gedachte, dat zij bang was voor zijn liefdesuiting dreef woede in hem op en wantrouwen en blies tegelijk zijn begeerte aan.

„Pijn!" herhaalde hij ironisch. En hijgend, zijn in drift vertrokken gelaat vlak bij het hare : „Voor jou is 't nooit een brandende zaligheid, een vlammend geluk, je te geven aan den man, dien je zegt üef te hebben; je weet niet wat het is, op te gaan in liefde, je te voelen verteren in een wilde, laaiende passie! Je bent een vriendin of een moeder maar geen minnares! Ik wil een vrouw, die geniet als zij zich aan mij geeft. Ik kan die koelheid, dat ijzige niet verdragen ! En ik geloof niet, dat die koelheid echt is; ik kan niet gelooven, dat jij niet zoudt weten wat passie is, jij met je prachtige lichaam en je jeugd... En als je die passie mij niet geeft..."

„Houd op! in godsnaam .. ."

Henriëtte stootte de woorden uit als wrongen zij zich meb moeite naar buiten, zij was

Sluiten