Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er iets in miste. Toen zij zich vroeger aan hem gaf, had zij eerlijk bekend, hem niet lief te hebben, zooals zij zich gedroomd had; in dien tijd voelde zij het gemis, terwijl hij stoorloos gelukkig was. Later miste zij niets meer: haar leven had zich vervuld in toewijding en haar vroegere wenschen waren er in opgeslorpt.

Zou zij nu opnieuw móeten lijden onder de erkenning, dat haar toewijding het gebrek aan passie niet goed kon maken, en nu terwillé van hem ?

Zijn wantrouwen had haar gesmaad en beleedigd, maar het was gevolg van wat hij haar koelheid noemde. Toch... nooit nog had hij haar gewantrouwd : er moest een oorzaak bijkomen, een ander die het in hem gewekt had. En haar ziekte had den toestand verergerd: nu zij niet de zorgende, toegewijde, teedere vriendin voor hem kon zijn, moest hij temeer voelen, wat haar als minnares ontbrak.

Zij zou zorgen snel te genezen, zoodat zij weder de genoote kon zijn van zijn werk en zijn rust.

Sluiten