Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór haar ziekte in den morgen opstond, de huishouding verzorgde en haar plaats aan tafel innam, was zij weinig aangesterkt, ondanks haar goeden wil, die haar zelfs den tegenzin in eten deed overwinnen en haar er toe bracht een paar uur op den dag te slapen, teneinde 's avonds bij de Mirabeau te kunnen zijn, wanneer hij dit verlangde.

De sterke jonge lust in het leven, die alleen in staat zou zijn de laatste ziektesporen te verdrijven en de nagebleven zwakte te overwinnen, ontbrak; tezeer drukte haar het besef, dat er iets geschonden was in de verhouding tot haar vriend.

Nog nimmer, in de vier jaar van hun samenzijn, had de Mirabeau zich jegens haar zoo ongelijk van stemming getoond als in dezen tijd: vaak was hij ongeduldig, driftig of norsch mokkend om plotseling te versmelten in teederheid; hij kon veeleischend zijn en als een kind dwingen om lief koozingen en dan schijnbaar zonder eenige aanleiding onverschillig zelfs voor haar vriendelijkheid.

Het noemen van Préveux' naam, meer nog

Sluiten