Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet in het licht staan, hij moet groot zijn en zonder smet! Zóó was je toen je schreef over de bankzwendelarijen. Toen had de laster geen vat op je omdat je het algemeen belang had gediend. Maar nu zou je iets kleins doen..."

Zij zweeg, uitgeput door haar opwinding.

De Mirabeau staarde haar in verrukking aan als zag hij een nieuwe persoonlijkheid. Die prachtige vrouw met den hartstochtelijk trillenden mond, de schitterende oogen, den blos van opwinding op haar doorschijnend bleeke huid scheen een ander dan zooals hij Henriëtte door de jaren heen kende : teeder, liefderijk, warm-vriendelijk, maar rustig.

Hij vergat, dat haar opwinding zijn grootheid gold, meende dat dat nieuwe in haar gewekt moest zijn door een ander.

„Jet-Lie, zóó heb ik je nooit gezien!" kreet hij en trok haar in zijn armen met zóó heftig gebaar als kon zij 'hem ontnomen worden.

Terstond slonk haar opwinding, verkeerde in moedeloosheid omdat hij geen ander antwoord vond.

Zachtjes poogde zij zich los te maken, doch

Jet-Lie II. 17

Sluiten