Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gisterenavond " zij poosde even en een

lichte blos sloeg over de bleekheid van haar gelaat... „nog nagedacht over dat noodlottige plan, de Pruisische brieven...?"

De Mirabeau maakte afwerend gebaar.

„Mijn besluit staat vast, zeide ik reeds!" viel hij driftig uit.

Zij boog haar hoofd dichter naar het zijne en fluisterde:

„Waarom wil je jezelf zoo vernederen?"

„Omdat ik er eenmaal toe besloten ben. Le Jay staat op het punt failliet te gaan. De uitgave van die brieven met die van „La Monarchie Prussienne" kan hem redden."

Henriëtte staarde een oogenblik voor zich uit in peinzende verwondering.

„En moet jij je daarvoor opofferen?"

„Ja. Ik..." Hij stokte, verviel toen plotseling in een hartstochtelijke klacht. „O, ik wilde, dat ik er vrij van was... dat ik vrij kon zijn!"

„Wat bedoel je?" vroeg Henriëtte ontsteld.

Hij nam haar hand, streelde ze met zijn vingers.

„Jet-Lie, ik ben een zwak mensch, dat weet je."

Sluiten