Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plekje hermneringen borg aan haar leed van de laatste maanden en haar jeugd hoopte nieuw geluk en levensverfrissching van het nieuwe verblijf.

Tusschen de Mirabeau en haar was niet meer gesproken over wat hen scheidde: hij vreesde haar pijn te doen nu zij nauw hersteld was en Henriëtte voelde zich te verslapt door de koorts om een poging te doen dat scheidende uit den weg te ruimen. Stil nam zij zijne zorgen aan en deed geen vraag, die raakte aan wat pijn kon doen.

Doch beiden wisten, dat het pijnlijke bestond èn voelden dat bestaan als een dreiging.

De eerste week van Henriëtte's verblijf in Passy had haar werkelijk vreugde gebracht en een gevoel gegeven als was zij bevrijd van een obsessie.

De Mirabeau was de eerste dagen bij haar gebleven; hij had wat gewerkt en gespeeld met Coco en haar gesproken over zijn toekomstplannen en zóó met hun drieën in het zonnige huisje met den bloemgeurigen tuin, scheen het leven een idylle. Nu nog, in herin-

Sluiten