Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootheid, had zich opnieuw het wantrouwen tusschen hen geschoven.

Van dien dag af was het niet meer geweken.

Wel had de Mirabeau bij herhaling aan Henriëtte .beloofd, Madame Le Jay uit zijn leven te zullen bannen, maar zij wist, dat hij die belofte niet was nagekomen. Omdat hij niet kón, erkende zij droef. Die vrouw was sterker dan zij, sterker ook dan het nobele en goede en teedere in de Mirabeau zelf.

Met een rilling dacht Henriëtte terug aan de razende drift, waarin de Mirabeau twee dagen tevoren was uitgebarsten, toen hij Préveux tegen was gekomen, dicht bij haar huisje.

Zij had eerst gepoogd hem te bedaren, doch zóó hevig was zijn drift opgelaaid en in zóó heftige verwijten jegens haar losgebarsten, dat zij in doodelijke ontstelling was saamgekrompen in een hoek van de sofa.

Hij had een pistool getrokken en gedreigd zichzelve en haar te dooden, wanneer zij niet bekende, dat Préveux haar minnaar was.

Een oogenblik was de gedachte in haar op-

Sluiten