Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen, dat een doodelijk schot goed zou zijn en rust brengen, maar terstond daarop wist zij, de Mirabeau te moeten redden; hij mocht niet sterven, eer zijn bestemming bereikt was. En bij intuïtie had zij het juiste gebaar gevonden, dat zijn hand tegenhield.

Vóór hem neergestort op den grond, had zij zijne knieën omklemd en gesmeekt om haar leven.

En hij, verteederd, had het pistool laten zinken en haar in zijn armen getrokken.

Zijn drift sloeg over in brandende schaamte en hij smeekte haar, hem te vergeven, bezwoer dat hij opnieuw in haar wilde gelooven en geheel van haar wilde zijn.

Zij hoorde nauwelijks wat hij sprak, tezeer werkte in haar de ontsteltenis na. En toen deze week, voelde zij naast de dankbaarheid nu zij hem gered had, hoe dit alleen gebeurd was doordat zij zich vernederd had en als een misdadigster gesmeekt om haar leven.

Deze kwetsing van haar fierheid liet een bitteren nasmaak na.

Toch had zij haar fierheid nog verder bedwongen en Préveux het verzoek geschreven,

Jet-Lie II. 18

Sluiten