Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog was er een mogelijkheid op redding: wanneer hij bij zijn komst haar zeggen kon, zich vrij gemaakt te hebben, dan konden zij mogelijk hun geluk weder opbouwen en allengs elkander terugvinden.

Maar het zou een langzaam en moeitevol werk zijn.

Toch hoopte zij nog met een zwakke verwachting, dat haar laatste offer niet te vergeefs gebracht zou zijn.

Thérèse bracht haar twee brieven.

Henriëtte herkende op de ééne het schrift van Préveux; met iets als ergernis of hinder borg zij hem in haar zak, zette zich met den andere in haar hand op de tuinbank neer.

Coco huppelde weg aan Thérèse's arm.

De brief was van Suzanne, gedateerd uit het klooster der Dames Anglaises.

Met bevreemding beschouwde Henriëtte de onderteekening; nooit meer, na hun afscheid in het klooster, had zij iets van Suzanne gehoord.

Een oogenblik poosde zij, met den brief in de hand eer zij te lezen begon en dit oogenblik was

Sluiten