Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen Thérèse; je moet voor Coco zorgen. En ik zal je schrijven."

Toen zij opnieuw alleen was, schreef Henriëtte een brief aan de Mirabeau, waarin zij nog eenmaal uitsprak, hoe hij haar het liefste in de wereld was geweest en hem aanmaande zich, wanneer hij er de kracht toe mocht vinden, te ontworstelen aan wat hem naar beneden trok.

Mogelijk zou, als zij was heengegaan, de wilskracht, die voor het oogenblik scheen te sluimeren, weder in hem opstaan. Zij kon niets meer voor hem doen.

Vóór zij den brief sloot, hield zij het papier een oogenblik tegen haar wang, als gaf zij het nog iets mee van haarzelve.

Den volgenden avond had zij Frankrijk verlaten.

Sluiten