Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• [commissie voor de volkslectuu

GESCHIEDENIS VAN JAVA~

DOOR

W. FRUIN—MEES.

MET EEN INLEIDEND WOORD VAN RADEN Dr. HOESEIN DJAJADININGRAT

DEEL I

HET HINDOETIJDPERK

(MET 30 PLATEN EN 3 KAARTEN)

UITGAVE VAN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSLECTUUR

WELTEVREDEN 1919.

Sluiten