Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD BIJ HET EERSTE GEDEELTE,

Er is in „Het Hindoetijdperk" een poging gedaan om een korte samenvatting te geven van wat tot nu toe over die periode op Java aan het licht is gebracht. Deskundigen zullen er geen nieuwe gezichtspunten in vinden.

Aan het eind van het geheele werk zal een overzicht verschijnen van de geraadpleegde boeken en artikelen, waaraan de schrijfster de gegevens heeft ontleend; het bedoelt tegelijkertijd hen, die dieper op de Javaansche geschiedenis willen ingaan, wegwijs te maken.

De illustraties zijn te danken aan de welwillendheid van het bureau van den Oudheidkundigen Dienst te Weltevreden.

PADANG 1918.

W. F. M.

Sluiten