Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemendheid: Jawadwipa l) en deze naam kreeg zoo groote vermaardheid, dat het den ouden van Noesa Kendeng geheel verdrong.

Het is duidelijk, dat in een land, waar landbouw, veeteelt, nijverheid en handel voorkwamen, tamelijk beschaafde toestanden moeten geheerscht hebben. Wanneer deze precies begonnen te ontstaan, is onmogelijk te zeggen. Maar wel is het zeker, dat ze bij den aanvang der Christelijke jaartelling bestonden, toen de roep van Java's rijkdom en vruchtbaarheid reeds tot Europa was doorgedrongen.

x). Ptolemeus, een Grieksch aardrijkskundige uit Alexandrië in Egypte, noemt ook ± 150 na C. „Jabadiou" en zegt: „Dit eiland heet allervruchtbaarst te zijn en voorts veel goud op te brengen en een hoofdstad te hebben, genaamd de Zilveren en in het Westen een overvaart. (?)"

Eigenlijk beteekent Jawadwipa: „Gersteiland". „Maar deze gerst was rijst!

de Hindoes moesten in het rijstgewas wel hun gerstgewas zienl Want niets lijkt zoozeer op gerijpte padi als rijpe gerst!" enz. (G. P. Rouffaer in Ene. N. I. IV le editie Tochten" pag. 364).

Sluiten