Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

Java in aanraking met Hindoes. A. West Java.

De roep van Java's rijkdom en vruchtbaarheid heeft gemaakt, dat bewoners van Zuidelijk Voor-Indië, door onbekende oorzaken er toe gebracht hun vaderland te verlaten, in de 2e of 3e eeuw na C. koers zetten naar dat „onvergelijkelijke voortreffelijke eiland" om er zich blijvend te vestigen. Dit waren Hindoes zoowel uit het brongebied van de Kistna en de Godawari als van de Oostelijke kuststreek, waar deze rivieren uitmonden, het land Kalinga geheeten. Op West-Java dat zij door handelsrelaties immers kenden, zetten zij voet aan wal *).

In verscheiden opzichten waren de inkomelingen den Soendaneezen, te midden waarvan zij zich vestigden, vooruit. Zij kenden en wisten meer, waren dus meer beschaafd en ook hun godsdienst stond reeds op een hoogere trap. Wel bestond er in Voor-Indië ook nog vereering der voorouderlijke geesten en bracht men er bij gewichtige familieaangelegenheden dergelijke offers als op Java, maar de geheimzinnige natuurkrachten waren daar tot goden en godinnen geworden, die, uitgebeeld, in tempels vereerd werden.

Boven alle goden stond de drieëenheid van Brahma — de Schepper — Wisjnoe — de Onderhouder — en Sjiwa — de Vernieler van het heelal. Deze drie goden waren eigenlijk onafscheidelijk van elkander, maar toch genoot in sommige streken van Voor-Indië Wisjnoe meer vereering dan Sjiwa of Brahma; in andere gold Sjiwa als de voornaamste; Brahma werd hoogst zelden alleen vereerd. Naarmate van die voorkeur spreekt men dan van Sjiwaieten, enWisjnoeieten, terwijl met Brahmanen gewoonlijk de priesterstand bedoeld wordt2), die, haast met uitsluiting der leeken, Brahma wèl vereerden. Zoo waren de Hindoes, die zich in West-Java vestigden Wisjnoeieten 3).

Maar hooger dan door dit geloof stijgt de godsdienst der Hindoes door de overtuiging, dat de mertsch op aarde plichten te vervullen heeft, zoowel

!). Een andere groep Hindoes vestigde zich op een verder gelegen „station" aan den handelsweg van Voor-Indië naar China, nl. in Koetei (Oost-Borneo) aan den Mahakam.

2) . Men noemt ook wel de aanhangers van den Hindoeschen godsdienst tezamen Brahmanen in tegenstelling met de Boeddhisten (waarover later).

3) . In de tweede plaats werd door hen ook Brahma vereerd.

Sluiten