Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij Ken Arok, den stamvader van het Madjapahitsche vorstenhuis, of een zijner opvolgers, als heer moesten erkennen (in de 13e eeuw).

Eer wij hiervan vertellen, zullen wij, voorzoover daarover iets zekers te zeggen valt, meedeelen, wat er plaats greep in de belangrijker helft van Erlangga's vroeger rijk, Kediri, Daha of Pandjaloe.

Sluiten