Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om handel te drijven. Een schip van mij zelf zal ik naar Tatar laten medegaan om den vorst uit te noodigen tegen Daha te velde te trekken. „Wijselijk verzweeg hij den Keizer, dat Kartanagara niet meer leefde, daar Choebilai dan wellicht de expeditie zou opgegeven hebben. De brief moest juist nog meer tot den tocht, waarvan het gerucht de Javanen blijkbaar had bereikt, aansporen. „Als de vorst van Daha", ging hij voort, verslagen zal zijn, dan zullen de schoone prinsessen van Toemapei, die op 't heele eiland Java haars gelijken niet hebben, het eigendom verklaard worden van den vorst van Tatar. Zoo zal ik dien vorst vangen. Sluit gij U dan bij hem aan om Daha mee ten onder te brengen.

Raden Widjaja luisterde naar dezen raad en Wiraradja verhuisde, na iemand naar China afgezonden te hebben, met zijn heele gezin naar Madjapahit en nam alle strijdbare Madoereezen en het noodige oorlogsmateriaal met zich mee.

Sluiten