Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewaarschuwd had. Een nieuwe onderneming tegen Java zette hij niet meer op touw.

Raden Widjaja daarentegen had zijn doel volkomen bereikt. Daha was met Djajakatwang en zijn zoon gevallen en op het door hem, Widjaja, gestichte Madjapahit ging de hegemonie over Oost-Java over. Hij noemde zich nu

1293 — Vorst van Madjapahit en nam den naam aan van Kertaradjasa

Djajawarddhana1).

Hij wordt ook Brawidjaja I genoemd.

Sluiten