Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAMBOOM VAN DE VORSTEN VAN MADJAPAHIT.

Alleen het hoognoodige is opgenomen. Het is niet zeker of Bhre Kahoeripan, de echtgenoot van Soehila, Soerawarddhani tot moeder had;

misschien stamt hij af van een selir. Wirabhoemi's dochters hebben misschien ook een selir lot moeder gehad. De namen der koningen die geregeerd hebben, zijn genummerd en van jaartallen voorzien; die der laatste koningen zijn niet vermeld.

Sluiten